Virowend Nationalfeierdag

Juni 22nd, 2021

Quartier’s-Concert

Juni 21st, 2020

D’Fanfare Nidderkuer invitéiert op hiire Quartier’s-Concert

Freides, den 26. Juni 2020 an der Cité de la Chiers

Well mir an desen Zäiten keng grouss Concert’en a Fester kennen organiséieren, verbrenge mir op des Manéier e puer flott musikalesch Momenter mat Iech.

Dir hutt hei d’Geleenheet eise Veräin a seng Aktivitéiten kennen ze léieren. Natiirlech géife mir eis och iwer eng kleng finanziell Ënnerstëtzung fréen.

Mir soen Iech Merci a fréen eis fir Iech e Freiden an der Cité de la Chiers ze gesin.

affiche concert quartier 2020

Musique à Gogo 2020

Februar 19th, 2020

affiche_reporte